Archiwum 2018/2019
Bądź bezpieczny na wsi!

18 marca 2019 r. odbyło się spotkanie wszystkich uczniów naszej szkoły z przedstawicielką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem było przygotowanie do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Pani z KRUS-u przedstawiła prezentację nt. zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Uczniowie obejrzeli również film, który zapoznał ich ze sposobami zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach maszyn, urządzeń rolniczych i oprysków.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań w czasie pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat ze względu na to, że zagrażają ich bezpieczeństwu.

          Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest na czerwiec br.