Archiwum 2018/2019
Bezpieczne wakacje

W poniedziałek 10 czerwca, na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły mieli okazję, po raz kolejny, spotkać się z sierżantem sztabowym Mariuszem Śnieżkiem z komisariatu policji w Ozimku. Spotkanie, jak zwykle przed okresem wolnym od nauki, dotyczyło spraw związanych z naszym bezpieczeństwem. Dużo czasu nasz prelegent poświęcił bezpieczeństwu w czasie kąpieli. Dowiedzieliśmy się, że nie wolno nam się kąpać na niestrzeżonych kąpieliskach, i, że zawsze nad wodę powinniśmy się udawać w towarzystwie dorosłych. Omówiliśmy też kwestie naszego bezpieczeństwa na drogach , czy to jako piesi, czy na rowerze, a także rozmawialiśmy o bezpiecznych zachowaniach w kontaktach z obcymi. Wiemy, że nie należy otwierać obcym drzwi do domu, ani przyjmować ich zaproszenia do samochodu. Wiemy, jak należy reagować, gdy ktoś próbuje nas wciągnąć do pojazdu siłą. Na koniec, pan policjant uprzedził nas, że zawsze przed wyjściem z domu powinniśmy informować rodziców dokąd idziemy.

Uczniowie klasy VI