Archiwum 2018/2019
Egzamin na kartę rowerową

Karta rowerowa to zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby, która nie ukończyła 18 lat, do kierowania rowerem. Kartę można uzyskać po zdaniu egzaminu, sprawdzającego wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności opanowania roweru podczas różnych manewrów.

Zgodnie z przepisami Kartę rowerową  może uzyskać osoba, która:

  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat;
  2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas egzaminu.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

  1. teoretycznej;
  2. praktycznej.

W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych uczniowie klasy czwartej przystąpili do egzaminu. 3 czerwca odbyła się część teoretyczna, natomiast 10 czerwca część praktyczna. Nad prawidłowym przebiegiem drugiej części czuwał sierżant sztabowy Mariusz Śnieżek z komisariatu policji w Ozimku. Pierwszy sprawdzian z zakresu ruchu drogowego pomyślnie ukończyli wszyscy zdający.

 

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy !!!