Archiwum 2018/2019
Niepodległa

Obchody 100 – lecia niepodległości Polski rozpoczęliśmy już we wrześniu, kiedy na szkolnym korytarzu zostały wykonane  gazetki  przypominające tragedie rozbiorów I Rzeczypospolitej oraz okres ponad stuletniej walki o niepodległość naszej Ojczyzny.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie, wspólnie z biblioteką szkolną, akcji czytania legend o początkach państwa polskiego. Uczniowie kl. VIII, w bardzo ciekawy sposób, przedstawili młodszym kolegom Legendę o Lechu, Czechu i Rusie oraz Legendę o Piaście. Treść czytanych legend została zobrazowana ilustracjami, a także  krótką inscenizacją pokazującą obrzęd postrzyżyn. Dzieci, które uważnie słuchały czytanych legend,  dostały od kolegów z kl. VIII drobne upominki.

Na szkolnym korytarzu cała społeczność naszej szkoły „lajkowała” hasztag „Moja Niepodległa”. Z wyciętych z biało - czerwonego papieru dłoni powstały barwy narodowe, które otaczały plakat.

 

9 listopada o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły odśpiewali wspólnie  cztery zwrotki hymnu narodowego włączając się w ten sposób w, zorganizowaną przez MEN, akcję „Rekord dla Niepodległej”.

Następnie uczniowie kl. VI i VII przedstawili apel pt. „To także Twoja historia”, w trakcie którego opowiedzieli o okolicznościach upadku I Rzeczypospolitej i prowadzonej przez 123 lata walce o odzyskanie niepodległości. Przypomniana została historia powstań narodowych, Wielkiej Emigracji, rola twórców literatury i sztuki w walce  o utrzymanie polskości, postawa wielu Polaków, którzy przez ponad wiek bronili ojczystego języka, ziemi, tradycji, kultury oraz, zakazanej przez zaborców, pamięci o przeszłości.

Opowieść o historii przeplatana była słowami pieśni, poezji, a także krótkimi inscenizacjami obrazującymi najważniejsze wydarzenia z czasów trudnej drogi do niepodległości, zakończonej sto lat temu - 11 listopada 1918 roku. Na zakończenie apelu uczniowie przypomnieli, że droga do niepodległości zamknięta w latach 1795 – 1918 wypełniona była nie tylko walką zbrojną prowadzoną przez kolejne pokolenia Polaków, ale także takimi wartościami jak: praca, nauka, poświęcenie, nadzieja, odwaga, wytrwałość i wiara w zwycięstwo.