Archiwum 2018/2019
PRÓBNA EWAKUACJA W PSP W BIERDZANACH

W piątek 12 października 2018 roku na 4. lekcji został przeprowadzony próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (trzy długie dzwonki) opuścili budynek szkoły wyjściami zgodnie z planem ewakuacji i udali się na miejsce zbiórki mieszczące się na boisku. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji. Na boisku nauczyciele jeszcze raz sprawdzili obecność oraz złożyli meldunek prowadzącej ewakuację –  pani Dyrektor Ewie Gancarz. Okazało się, że wszyscy uczniowie bezpiecznie opuścili szkołę.

Po chwili na miejsce dotarła jednostka OSP z Bierdzan. Dwa wozy strażackie na sygnałach wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do akcji polegającej na sprawdzeniu, czy wszyscy opuścili szkołę oraz gaszeniu symulowanego pożaru. W tym czasie pan Marcin Cebula – komendant OSP opowiadał uczniom o czynnościach wykonywanych przez strażaków. Akcją kierował pan Waldemar Mocigemba. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana pani Dyrektor, która odwołała alarm.

Kolejnym punktem, już po zakończeniu ewakuacji, była możliwość zapoznania  dzieci ze sprzętem używanym przy akcjach ratowniczo – gaśniczych przez OSP w Bierdzanach oraz wyposażeniem nowego samochodu ze sprzętem ratowniczym. Uczniowie dowiedzieli się też, że wśród strażaków są przeszkoleni ratownicy medyczni. Prezentację prowadził komendant Marcin Cebula.

Uczniowie i nauczyciele gromkimi oklaskami podziękowali strażakom z jednostki OSP Bierdzany za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w szkole oraz prezentacji sprzętu ratowniczo – gaśniczego.