Archiwum 2018/2019
SPOTKANIE Z POLICJANTEM

16 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się pogadanka z policjantem nt. zasad bezpieczeństwa.

Pan dzielnicowy przypomniał uczniom o zakazie przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (noży, scyzoryków). Poinformował, że wszelkie żarty nt. podłożenia bomby w szkole są karalne i zawsze są wyciągane konsekwencje.

Uwrażliwiał na szacunek do drugiego człowieka. Niedopuszczalne jest hejtowanie, czyli przejawianie złości, agresji i nienawiści w Internecie, a także słowne obrażanie, uderzanie, szturchanie, popychanie czy bicie.

Przypomniał o przestrzeganiu obowiązków ucznia, w szczególności obowiązku chodzenia do szkoły oraz stosowaniu się do zasad ustalonych w statucie szkoły.