Archiwum 2018/2019
Sprzątanie Świata

W piątek 12 października wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Przeszliśmy się uliczkami naszej miejscowości i zbieraliśmy śmieci, wrzucając je do odpowiednich worków. Pragniemy, by ludzie nie wyrzucali śmieci na ulice czy pola, zachęcamy wszystkich do segregowania śmieci. Dzięki temu wiele z nich można poddać recyklingowi.

Recykling to powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt. Proces recyklingu pozwala na zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów.

Sprzątanie Świata - Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczyblisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 r. zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Sprzątanie Świata - Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.