Nauczyciele

 


 

1. Ewa Gancarz

dyrektor szkoły

chemia, fizyka, informatyka

     
2. Ewa Baran zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel bibliotekarz
     
3. Małgorzata Basaj biologia
     
4. Katarzyna Chimiak język angielski
     
5. Urszula Ejsmont język polski
     
6. Ewa Grzelka religia, język angielski
     
7. Katarzyna Margos edukacja wczesnoszkolna, język angielski
     
8. Iwona Łabaza  edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia korekcyno - kompensacyjne
     
9. Agnieszka Pałos  historia, geografia, wos, muzyka, plastyka
     
10. Aleksandra Pancerz  wychowanie fizyczne, logopedia
     
11. Barbara Pikos  język niemiecki, technika, zajęcia korekcyno - kompensacyjne
     
12. Mariola Podbrożny pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
     
13. Marcin Robak   matematyka
     
14. Sabina Wiecha  wychowanie do życia w rodzinie