Zajęcia pozalekcyjne
 1. Kółko plastyczne
 2. Rozrywki umysłowe
 3. Kółko polonistyczne
 4. Kółko języka angielskiego
 5. Kółko matematyczne
 6. Kółko techniczne
 7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 8. Terapia pedagogiczna
 9. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 10. Zajęcia logopedyczne
 11. Rewalidacja
 12. Zajęcia socjoterapeutyczne